Gmina Rząśnia

Oficjalna strona internetowa gminy Rząśnia

Informacja o zakończeniu realizacji zadania dofinasowanego ze środków WFOŚiGW

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 30 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Rząśnia, na podstawie umowy nr 821/OA/P/2014, zakończyła realizację zadania dofinansowywanego  ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn. „Termomodernizacja budynku stanowiącego majątek komunalny Gminy Rząśnia przy ul. 1 Maja 14 w Rząśni”. Koszt pożyczki wynosi ok. 95% kosztu całkowitego działania i obejmuje kwotę 100.914,00 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset czternaście złotych złotych 00/100 gr).

Wirtualna Biblioteka w Rząśni

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 19 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

W ostatnim czasie Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, dzięki staraniom Dyrektor Joanny Konieczko oraz jej pracowników oferuje swoim Czytelnikom możliwość elektronicznego wypożyczania wybranych pozycji książkowych w systemie IBUK Libra. Wspomniany system udostępnia publikacje w wersji elektronicznej z zasobów Wydawnictwa Naukowego PWN. Księgozbiór wirtualnej czytelni, w przypadku naszej biblioteki liczy 867 wirtualnych pozycji. Dzięki dostępowi online Czytelnicy mogą korzystać z zasobów biblioteki przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Umożliwia to nie  [ Czytaj wiecej ]

Informacja o przerwie w dostawie wody

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 16 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku hydroforni/stacji uzdatnia wody”. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

INFORMACJA – 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Rząśni nieczynny

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 15 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Herb Gminy Rząśnia

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przypadającym na sobotę 1 listopada 2014 roku świętem ustawowo wolnym od pracy (dzień „Wszystkich Świętych”) oraz zgodnie m. in. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), mówiącym iż, za dzień świąteczny przypadający w dzień wolny od pracy pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny, w dniu 24 grudnia  [ Czytaj wiecej ]

Informacja Rządowego Centrum Bezpieczeństwa prognozująca wystąpienie silnych wiatrów

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 9 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Według  prognozy  IMGW  w  ciągu  następnych  trzech  dni  spodziewać  się  należy  silnego wiatru  z kierunku  południowo-zachodniego,  początkowo  na  północy  kraju,  a  od  nocy z czwartku  na  piątek  do  soboty  w  pozostałej  części.  Najsilniej  wiać  będzie  w  piątek na Wybrzeżu i w górach, gdzie porywy wiatru osiągną do 100-110 km/h, a w głębi kraju 85 km/h.  Zjawisko  skutkować  może  uszkodzeniami  napowietrznych  sieci  energetycznych oraz  budynków  i  infrastruktury,  a  także  utrudnieniami  w   [ Czytaj wiecej ]

Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Łodzi

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 5 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 25.11.2014 r. podpisała umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 755/OZ/D/2014 zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia”. Koszt całkowity to 19 404,23  zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji wynosi 19 210,00 zł (słownie: dziewiętnaście  tysiące dwieście dziesięć  złotych 00/100), co stanowi 99% wartości kosztu całkowitego zadania. W  [ Czytaj wiecej ]

Pierwsza sesja Rady Gminy Rząśnia siódmej kadencji

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 3 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Pierwsza sesja Rady Gminy Rząśnia siódmej kadencji

W miniony poniedziałek 1 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Rząśnia. Zgodnie z porządkiem obrad sesję rozpoczął Przewodniczący Senior Pan Tadeusz Nicpoń. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Rząśni Pani Anna Gajewska-Bęben wręczyła wszystkim Radnym zaświadczenia o wyborze, po którym to fakcie złożyli oni uroczyste ślubowanie oraz w głosowaniu tajnym wybrali Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Przewodniczącym Rady został wybrany  [ Czytaj wiecej ]

Informacja dotycząca wstrząsu sejsmicznego

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 1 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Informacja dotycząca wstrząsu sejsmicznego

W związku z wystąpieniem w godzinach popołudniowych dnia wczorajszego wstrząsu sejsmicznego spowodowanego działalnością PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. Oddział KWB Bełchatów uprzejmie informujemy, iż wszelkie pytania oraz zgłoszenia mieszkańców odnośnie szkód jakie wyrządził wstrząs należy zgłaszać do Spółki pod nr tel.: 44 737-19-01, 44 737-19-06, 44 737-19-08.

Pierwsza sesja Rady Gminy Rząśnia w kadencji 2014-2018

Opublikowane przez Artur Ruka Listopad - 27 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Herb Gminy Rząśnia

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Postanowieniem Nr 712-714-25/2014 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia w kadencji przypadającej na lata 2014-2018 w dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni odbędzie się pierwsza sesja nowowybranej  Rady Gminy Rząśnia siódmej kadencji.

Podziękowania dla mieszkańców

Opublikowane przez Artur Ruka Listopad - 20 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Herb Gminy Rząśnia

Drodzy mieszkańcy Gminy Rząśnia. Pragnę serdecznie podziękować w imieniu własnym oraz Rady Gminy wszystkim mieszkańcom Gminy Rząśnia za udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Po raz kolejny pokazaliście, że jesteście społeczeństwem, które licznie wzięło udział w głosowaniu dając tym samym świadectwo społeczeństwa zaangażowanego w sprawy naszej Małej Ojczyzny.   Z wyrazami szacunku Tomasz Stolarczyk Wójt Gminy Rząśnia