Gmina Rząśnia

Oficjalna strona internetowa gminy Rząśnia

Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki – otwarte możliwości

Opublikowane przez Artur Ruka Styczeń - 20 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu pn.: Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki  – otwarte możliwości, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. (czwartek), godz. 11:00, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, sala 104. Spotkanie skierowane jest w szczególności do firm zainteresowanych wdrożeniem badań naukowych, a także starających się o granty na tworzenie innowacji, bazujących na optymalnym wykorzystaniu produktów naturalnych, ich przetwarzaniu w użyteczne produkty, czystą energię i  [ Czytaj wiecej ]

Informacja dotycząca nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Opublikowane przez Artur Ruka Styczeń - 15 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
Herb Gminy Rząśnia

Informuję i proszę o przyłączanie się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej celem odprowadzania ścieków komunalnych do oczyszczalni w Rząśni. W chwili obecnej ścieki oczyszczane są w zmodernizowanej i rozbudowanej oczyszczalni. Wydajność oczyszczania ścieków wynosi 500 m3 na dobę. Właściciel posesji  przed przystąpieniem do wykonania przyłącza musi zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni (ZGK) w celu zawarcia umowy i uzyskania warunków wykonania przyłącza. Po wykonaniu przyłącza począwszy od  [ Czytaj wiecej ]

Promocja PKS Częstochowa dla podróżnych z Gminy Rząśnia

Opublikowane przez Artur Ruka Styczeń - 13 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
PKS Częstochowa o/Pajęczno

PKS Częstochowa o/Pajęczno oferuje wszystkim swoim podróżnym – mieszkańcom Gminy Rząśnia, atrakcyjną ofertę przewozów, obejmującą m. in. zniżki przy zakupie biletów miesięcznych czy też ofertę sezonowych kursów dla naszych mieszkańców do ośrodków akademickich, wypoczynkowych i uzdrowiskowych. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się się z jej warunkami zamieszczonymi w poniższych plikach.

Informacja LKS Czarni Rząśnia

Opublikowane przez Artur Ruka Styczeń - 13 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
L K S CZARNI RZĄŚNIA

LKS Czarni Rząśnia informuje, iż dzieci uczęszczające na zajęcia piłki nożnej, których opiekunem jest trener Tomasz Filipiak zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa „A” – zajęcia będą się odbywać w poniedziałki o godz.16.30 i środy o godz.18.00, natomiast zajęcia w grupie „B” będą się odbywać we wtorki i środy o godz. 16.30. Szczegółowych informacji dotyczących dokładnego podziału na grupy, z podaniem, które dzieci są przydzielone do której grupy, udziela  [ Czytaj wiecej ]

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW

Opublikowane przez Artur Ruka Styczeń - 8 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
wfosigw

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Rząśnia w dniu 18.12.2014 r. podpisała umowę nr  824/OW/PD/2014 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o uzyskaniu pożyczki i dotacji w wysokości 2.765.102,00 zł dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Rząśni wraz z uzbrojeniem i infrastrukturą”.  Koszt pożyczki i dotacji nie przekracza 95% wartości całkowitej zadania w tym : Pożyczka w kwocie 1.659.062,00 zł, Dotacja w kwocie 1.106.040,00  [ Czytaj wiecej ]

Informacja LKS Czarni Rząśnia

Opublikowane przez Artur Ruka Styczeń - 7 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
L K S CZARNI RZĄŚNIA

W związku z prowadzonymi przez LKS Czarni Rząśnia zajęciami z piłki nożnej zapraszamy na spotkanie organizacyjne rodziców dzieci, którymi opiekuje się trener Tomasz Filipiak. Spotkanie odbędzie się 12.01.2015 r. o godz. 16.30 w hali przy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni. Celem spotkania będzie ustalenie z rodzicami harmonogramu zajęć sportowych w 2015 r. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

Odbiór odpadów komunalnych w roku 2015

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 30 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Nowe zasady gospodarki odpadami – ważne informacje

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Rząśnia wygrała firma EKO-REGION Sp. z o. o.   z którą podpisano umowę w dniu 29 grudnia 2014 r. Powyższe rozstrzygnięcie oznacza pozostawienie opłat za wywóz śmieci ponoszonych przez Mieszkańców naszej gminy na niezmienionym poziomie. Wszystkie zasady odbioru odpadów z Państwa posesji pozostają takie same. Informujemy jednocześnie, iż w najbliższym czasie otrzymają Państwo nowe druki książeczek  [ Czytaj wiecej ]

Informacja o zakończeniu realizacji zadania dofinasowanego ze środków WFOŚiGW

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 30 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Rząśnia, na podstawie umowy nr 821/OA/P/2014, zakończyła realizację zadania dofinansowywanego  ze środków WFOŚiGW w Łodzi pn. „Termomodernizacja budynku stanowiącego majątek komunalny Gminy Rząśnia przy ul. 1 Maja 14 w Rząśni”. Koszt pożyczki wynosi ok. 95% kosztu całkowitego działania i obejmuje kwotę 100.914,00 zł (słownie: sto tysięcy dziewięćset czternaście złotych złotych 00/100 gr).

Wirtualna Biblioteka w Rząśni

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 19 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

W ostatnim czasie Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, dzięki staraniom Dyrektor Joanny Konieczko oraz jej pracowników oferuje swoim Czytelnikom możliwość elektronicznego wypożyczania wybranych pozycji książkowych w systemie IBUK Libra. Wspomniany system udostępnia publikacje w wersji elektronicznej z zasobów Wydawnictwa Naukowego PWN. Księgozbiór wirtualnej czytelni, w przypadku naszej biblioteki liczy 867 wirtualnych pozycji. Dzięki dostępowi online Czytelnicy mogą korzystać z zasobów biblioteki przez całą dobę, z dowolnego miejsca. Umożliwia to nie  [ Czytaj wiecej ]

Informacja o przerwie w dostawie wody

Opublikowane przez Artur Ruka Grudzień - 16 - 2014 Komentowanie nie jest możliwe
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni informuje, że w dniu 18 grudnia 2014 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku hydroforni/stacji uzdatnia wody”. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.