Gmina Rząśnia

Oficjalna strona internetowa gminy Rząśnia

Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Rząśnia ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. 1 Maja 18
98 – 332 Rząśnia
tel. (44) 631 – 71 – 92

Dyrektor Zakładu: Mariola Kłyszewska


Gminny Zespół Oświaty w Rząśni

ul. 1 Maja 16
98 – 332 Rząśnia
tel. (44) 631 – 71 – 26

adres e-mail: oswiata@rzasnia.pl

Kierownik Zespołu: Jolanta Waszak


Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

ul. 1 Maja 16A

98 – 332 Rząśnia

tel. (44) 631 – 77 – 38

e-mail: biblioteka@rzasnia.pl

Dyrektor Biblioteki: mgr Joanna Konieczko

STRONA INTERNETOWA: www.gbprzasnia.pl